Wie op de beleggingsmarkt actief is, heeft wellicht al eens van de uitdrukking asset management gehoord. Weet je wat een asset management is? Het is gebruikelijk deze bedrijven te verwarren met andere marktagenten, zoals makelaarskantoren of beleggingsadviseurs.

Een asset management levert echter een andere dienst die voor veel beleggers interessant kan zijn. Kennis ervan en hoe het werkt kan dus helpen bij jouw eigen vermogensbeheer.

In deze inhoud zult je begrijpen wat een asset management is en waartoe hij dient. Bovendien zult je begrijpen hoe belangrijk het is om over deze dienst te beschikken wanneer je belegt. Kijk hier eens naar!

Hoe werkt asset management?

Net als een fondsbeheerder handelt een asset management onafhankelijk. Als zodanig staat het haar vrij de samenstelling van de activa en de verhandeling van een beleggingsfonds of -portefeuille te bepalen.

Gewoonlijk werkt de asset manager samen met een gespecialiseerd team. Zij zijn belast met het onderzoek van de financiële markt en het verzamelen van informatie die van belang kan zijn voor het beheer van de activa.

Het vermogensbeheer is ook verantwoordelijk voor het kopen en verkopen van activa om de portefeuille van het fonds samen te stellen. De beheerder heeft dus alle vrijheid om de activa te verplaatsen – met inachtneming van de strategieën die in het reglement van het fonds zijn vastgelegd.

In een vermogensbeheerder zijn er twee soorten fondsbeheer: actief en passief. Bij actief beheer is er een grotere onafhankelijkheid van de beheerder ten aanzien van beleggingsbeslissingen.

Bij passief beheer is de strategie anders. Hier tracht de beheerder de indexen te repliceren en een rendement te behouden dat dicht bij de benchmark ligt.

Wat is het doel van asset management?

Om te begrijpen wat asset management inhoudt, is het van fundamenteel belang te weten hoe beleggingsfondsen werken. Zij zijn een vorm van collectieve belegging waartoe beleggers toegang hebben door de aankoop van aandelen.

De middelen van de beleggers worden gebruikt om de beleggingsportefeuille op te bouwen – die varieert naar gelang van de overeengekomen strategie. Beleggingsbeslissingen houden ook verband met het soort beleggingsfondsen.

Een vastgoedfonds bijvoorbeeld richt zich op beleggingen in de vastgoedmarkt. Er zijn ook aandelenfondsen, die een portefeuille hebben die bestaat uit aandelen van bedrijven.

Een ander voorbeeld zijn de multimarktfondsen. Deze fondsen zijn vrij om activa en strategieën te mixen, en kunnen in verschillende klassen beleggen. Daarom hebben zij gewoonlijk een gediversifieerde beleggingsportefeuille.

De voornaamste rol van asset management is dus juist het beheer van fondsen haalbaar te maken. Zij handelen op een strategische en geïntegreerde manier om de activa van het fonds zo goed mogelijk te beheren – waarbij zij streven naar een rentabiliteit die verenigbaar is met de vastgestelde doelstellingen.

Hoe belangrijk is het werk van asset management voor beleggers?
Als men weet wat asset management is en waarvoor het dient, wordt het gemakkelijker om het belang ervan voor de belegger te begrijpen.

Het is echter de moeite waard de voordelen te kennen die een professioneel beheer meebrengt voor wie met meer rust en zekerheid wil investeren. Bekijk ze!

Professionele ondersteuning

Professionele ondersteuning is het grote voordeel van asset management. Vooral voor beginnende beleggers of voor degenen die niet veel tijd hebben voor het beheer van hun vermogen.

Door de prestaties van de asset manager kan de belegger gemakkelijker worden blootgesteld aan verschillende marktkansen. Bovendien kan de rol van vermogensbeheerder meer zekerheid en efficiëntie brengen in jouw investeringen.

Vertrouwen

Een goed asset management kan ook meer vertrouwen wekken bij de beleggers. Als gevolg daarvan voelen velen zich wellicht comfortabeler om meer risico’s te nemen in hun beleggingsstrategieën dankzij de rol van vermogensbeheerder.

Er zij echter op gewezen dat de risico’s afhangen van het profiel van het fonds. De aanwezigheid van een professional is dus geen garantie dat je bijvoorbeeld niet met volatiliteit en verliezen te maken krijgt. Maar het kan de risico’s beperken en je comfortabeler maken met jouw portefeuille.